Izrada internet prezentacija

Izrada internet prezentacija

Izrađujemo internet prezentacije prema Vašim potrebama i mogućnostima, sa jednostavnom i korisniku prilagođenom navigacijom i brzim učitavanjem sa Interneta.

Sa izradom Internet prezentacije počeli smo u prošlom veku. Prvu smo aktivirali 1999. godine ( www.opanci.com ) . Naše internet prezentacije imaju kvalitetan grafički dizajn, laku navigaciju ka sadržajima, dobru optimizaciju za internet pretraživače, čist i jednostavan programski kod koji omogućava brzo učitavanje web prezentacije. Možemo proveriti dostupnost naziva prezentacije za koji ste se opredelili, registrovati nacionalni RS i međunarodni COM, INFO, ORG ili neki drugi domen u Vaše ime.

Sa izradom Internet prezentacije počeli smo u prošlom veku. Prvu smo aktivirali 1999. godine www.opanci.com .

Optimalnim kombinovanjem dizajna i programskog koda, učinićemo Vašu Internet prezentaciju, jednostavnom za pristup, vizuelno dopadljivom i brzom za prikazivanje na računarima.

Uporedo sa izradom Internet prezentacije, možemo Vam uraditi program za izmenu i dodavanje tekstova i fotografija na Vašu Internet prezentaciju. Radi se o posebnom CMS (Content management System) modulu, koji je jednostavan za upotrebu i može se koristiti sa bilo kog računara sa Internet pristupom. Promene koje izvršite na ovaj način biće vidljive odmah!

Nakon aktiviranja Internet prezentacije, spremni smo da Vam ponudimo profesionalno održavanje i promovisanje Vaše prezentacije na Internetu.

Mnogi ne shvataju da se izrada web sajta ne sastoji samo od brige o sadržaju, dizajnu i tehnologiji. Uglavnom, malo je domaćih web sajtova koji imaju sva ta tri elementa osmišljena, oblikovana i realizovana na pravi i potpuni način. To jest, iza kvalitetnih sajtova je veoma jasno da stoji neko ko strateški razmišlja o svim aspektima internet prisustva.

Internet prezentacije izrađujemo poštujući i podržavajući kompanijski vizuelni identitet. U programiranju koristimo programske jezike ASP, PHP, u kombinacijama sa Access, SQL i My SQL bazama. Prema potrebama integrišemo JAVA script, AJAX .

Zavisno od vrste internet prezentacije možemo vam ponuditi uvodne animacije ( flash intro ), kratke animacije na glavnoj i unutrašnjim stranicama internet prezentacije a možemo izraditi i kompletnu flash veb prezentaciju. Možemo vam izraditi kompletne cd-dvd prezentacije vaše firme sa pratećim multimedijskim sadržajima. Možemo organizovati, planirati i voditi kompletne reklamne kapanje vaše kompanije, njienog dela ili proizvoda ili usluga koje nudite. Možemo vam pomoći u odabiru naziva tj. veb darese vašeg sajta i pružiti usluge njegove registracije, aktiviranja i godišnjeg obnavljanja. U vezi sa ovim možemo vam pružiti uslugu veb hosting-a za vašu postojeću ili novu internet prezentaciju na pouzdanim serverima uz veoma povoljnu cenu. Svaku internet prezentaciju koju uradimo može pratiti program za kontrolu i izmenu sadržaja ( CMS program ), putem kojeg možete jednostavno i bez ikakvih predznanja menjati sadržaje vaše internet prezentacije.

Prilično je nepoznat podatak da spisak domaćih zakona koji imaju manje ili veće veze sa web sajtovima sadrži najmanje sledeće:

  • Zakon o oglašavanju
  • Zakon o elektronskoj trgovini
  • Zakon o elektronskim komunikacijama
  • Zakon o zaštiti potrošača
  • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
  • Zakon o autorskim i srodnim pravima

Izrada web stranica kod nas

Tokom izrade web stranica jako je važno poznavati potrebe i želje posetilaca stranica, kako bi se iste oblikovale prema njihovim potrebama.

Svaki projekt koji realizujemo posebnu pažnju posvećujemo fazama web dizajna kako bi izradili web stranice koje su u skladu s potrebama i očekivanjima korisnika i korporativnih komunikacija. Tokom realizacije projekta naš tim usko sarađuje s naručiocem kako bi zajednički kreirali rešenja koja će ostvariti vizije i poslovne ideje.

Naši projekti realizuju se u sledećim glavnim koracima:

istraživanje, definisanje želja i potreba korisnika
definisanje idejnog rešenja
arhitektura weba (struktura sadržaja, funkcionalnosti, …)
dizajn
konstrukcija stranica i programiranje
unos sadržaja i testiranje
objava

Tokom projekta s naručiocem prolazimo sve faze izrade web stranica kako bi na kraju realizovali projekt prema naručioca i korisnika.

Scroll to Top